Başlangıç » PROGRAMLAR » İşletme Mühendisliği Yüksek Lisans

İşletme Mühendisliği Yüksek Lisans

İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALINDAN DUYURULUR

İşletme Mühendisliği kurulduğu ve öğrenci kabul etmeye başladığı 2012-2013 döneminden itibaren başvuruların %53’ünü kabul ederek ilk yıl sonunda 45 öğrenciye ulaşmıştır. Yenilikçilik ve Girişimcilik ekseninde hazırlanan müfredat kısa zamanda hedef kitleden yoğun talep görmüş ve 2013-2014 dönemi itibariyle kontenjanın %100 oranında arttırılmasına karar verilmiştir.

Programın kuruluş amaçları arasında öncelik mikro girişimci olarak adlandırılan kendi işini kurmak isteyen bir üniversitenin herhangi bir lisans programından mezun ve iş tecrubesi olan bireysel girişimci adaylardır. Mevcut müfredat bu adayların gelişimlerine yönelik hazırlanmıştır. Program kısa bir süreç içerisinde mühendislik ve fen bilimleri alt yapısına sahip, yöneticilik nosyonlarını geliştirmeyi hedefleyen şirketlerin orta kademe yöneticilerinin ilgisini çekmeye başlamıştır. Bu grup, makro girişimciler olarak adlandırılan kurumsal girişimcilik adaylarıdır.

Anabilim Dalı kurulumuz mevcut müfredatımızı 2013-2014 yılından itibaren hem mikro hem de makro girişimcilere hitap edecek şekilde genişletmeyi hedeflemiştir. Bu kapsamda, programa kabul edildikleri andan itibaren mikro veya makro girişimcilik opsiyonlarına kabul edilecek öğrencilere farklı ihtiyaçlarına yönelik eğitim verilebilecektir. Özellikle makro girişimcilik için kurum içi yenilikçilik ve girişimcilik faaliyetlerinin başlatılması, yönetilmesi ve başarıyla sonuçlandırılması ile ilgili 12 adet yeni ders hazırlanmıştır. Bu şekilde mikro ve makro girişimcilere yönelik ayrı ayrı seçmeli ders havuzları oluşturulmuştur. Ayrıca mevcut müfredat iki opsiyona da aynı anda cevap veremeyeceği için iki ayrı müfredat olarak tasarlanmıştır.

 

EK A: Yeni ders önerileri

Ders Kodu

Ders Adı

AKTS

Kredi

INOV 541 Kurumsal Finansman ve Maliyet Muhasebesi

8

3 – 0 – 3

INOV 542 Stratejik Planlama

8

3 – 0 – 3

INOV 543 Stratejik Pazarlama Yönetimi

8

3 – 0 – 3

INOV 544 Profesyonel İletişim Yöntemleri

8

3 – 0 – 3

INOV 545 Kurumsal Karar Verme

8

3 – 0 – 3

INOV 546 İleri Mühendislik Ekonomisi

8

3 – 0 – 3

INOV 547 E.R.P ve E-İşletmeler

8

3 – 0 – 3

INOV 548 İleri Operasyon Yönetimi

8

3 – 0 – 3

INOV 549 Toplam Kalite Yönetim ve Süreç Yönetimi

8

3 – 0 – 3

INOV 550 İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi

8

3 – 0 – 3

INOV 551 Lojistik, Sevkiyat ve Depo Yönetimi

8

3 – 0 – 3

INOV 520 İnovasyon Denetimi

8

3 – 0 – 3

 

2012-2013 MÜFREDAT

1. YARIYIL

Ders Kodu

Ders Adı

AKTS

Kredi

INOV 501 Girişimcilik ve İş Planlaması

8

2 – 2 – 3

INOV 5xx Program Seçmeli Ders

8

3 – 0 – 3

INOV 5xx Program Seçmeli Ders

8

3 – 0 – 3

XXXX 5xx Seçmeli Ders

8

3 – 0 – 3

 

2. YARIYIL

Ders Kodu

Ders Adı

AKTS

Kredi

INOV 502 İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi

8

3 – 0 – 3

INOV 5xx Program Seçmeli Ders

8

3 – 0 – 3

INOV 5xx Program Seçmeli Ders

8

3 – 0 – 3

INOV 570 Seminer

4

0 – 0 – 0

 

3. YARIYIL

Ders Kodu

Ders Adı

AKTS

Kredi

INOV 503 Üretim Sistemleri Analizi

8

3 – 0 – 3

INOV 5xx Program Seçmeli Ders

8

3 – 0 – 3

INOV 560 Bitirme Projesi

14

0 – 0 – 0

 

2013-2014 MÜFREDAT (MİKRO GİRİŞİMCİLİK)

1. YARIYIL

Ders Kodu

Ders Adı

AKTS

Kredi

INOV 501 Girişimcilik ve İş Planlaması

8

2 – 2 – 3

INOV 514 Proje Yönetimi

8

3 – 0 – 3

INOV 5xx Havuz A

8

3 – 0 – 3

INOV 5xx Havuz A + B

8

3 – 0 – 3

 

2. YARIYIL

Ders Kodu

Ders Adı

AKTS

Kredi

INOV 502 İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi

8

3 – 0 – 3

INOV 5xx Havuz A

8

3 – 0 – 3

INOV 5xx Havuz A + B

8

3 – 0 – 3

XXXX 5xx Seçmeli Ders

8

3 – 0 – 3

 

3. YARIYIL

Ders Kodu

Ders Adı

AKTS

Kredi

INOV 570 Seminer

4

0 – 0 – 0

INOV 5xx Havuz A + B

8

3 – 0 – 3

INOV 560 Bitirme Projesi

14

0 – 0 – 0

 

2013-2014 MÜFREDAT (MAKRO GİRİŞİMCİLİK)

1. YARIYIL

Ders Kodu

Ders Adı

AKTS

Kredi

INOV 503 Üretim Sistemleri Analizi

8

3 – 0 – 3

INOV 514 Proje Yönetimi

8

3 – 0 – 3

INOV 5xx Havuz B

8

3 – 0 – 3

INOV 5xx Havuz B

8

3 – 0 – 3

 

2. YARIYIL

Ders Kodu

Ders Adı

AKTS

Kredi

INOV 541 Kurumsal Finansman ve Maliyet Muhasebesi

8

3 – 0 – 3

INOV 5xx Havuz B

8

3 – 0 – 3

INOV 5xx Havuz A+ B

8

3 – 0 – 3

XXXX 5xx Seçmeli Ders

8

3 – 0 – 3

 

3. YARIYIL

Ders Kodu

Ders Adı

AKTS

Kredi

INOV 570 Seminer

4

0 – 0 – 0

INOV 5xx Havuz B

8

3 – 0 – 3

INOV 560 Bitirme Projesi

14

0 – 0 – 0

 

MİKRO GİRİŞİMCİLİK SEÇMELİ DERSLER (A-HAVUZU)

Ders Kodu

Ders Adı

AKTS

Kredi

INOV 501 Girişimcilik ve İş Planlaması

8

2 – 2 – 3

INOV 502 İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi

8

3 – 0 – 3

INOV 504 İnovasyon Ekolojisi

8

3 – 0 – 3

INOV 505 Tedarik Zinciri ve Dağıtım Kanalları Yönetimi

8

3 – 0 – 3

INOV 506 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları

8

3 – 0 – 3

INOV 507 Endüstriyel Pazarlama Yönetimi

8

3 – 0 – 3

INOV 508 Kaynak Planlaması ve Bütçe Yönetimi

8

3 – 0 – 3

INOV 509 Risk Sermayesi ve İnovasyon Finansmanı

8

3 – 0 – 3

INOV 510 Modern Rekabet Analizleri

8

3 – 0 – 3

INOV 511 Yeni Ürün Geliştirme

8

3 – 0 – 3

INOV 512 Kurum Kültürü ve Liderlik

8

3 – 0 – 3

INOV 513 Stratejik Yönetim

8

3 – 0 – 3

INOV 514 Proje Yönetimi

8

3 – 0 – 3

INOV 515 Yönetim Bilişim Sistemleri

8

3 – 0 – 3

INOV 516 AR-GE ve Mühendislik Yönetim

8

3 – 0 – 3

INOV 517 Müzakere Yönetimi

8

3 – 0 – 3

INOV 518 Uluslararası Ticaret Yönetimi

8

3 – 0 – 3

INOV 519 Marka Yaratma ve Yönetme Stratejileri

8

3 – 0 – 3

INOV 520 İnovasyon Denetimi

8

3 – 0 – 3

 

MAKRO GİRİŞİMCİLİKSEÇMELİ DERSLER (B-HAVUZU)

Ders Kodu

Ders Adı

AKTS

Kredi

INOV 503 Üretim Sistemleri Analizi

8

3 – 0 – 3

INOV 514 Proje Yönetimi

8

3 – 0 – 3

INOV 520 İnovasyon Denetimi

8

3 – 0 – 3

INOV 541 Kurumsal Finansman ve Maliyet Muhasebesi

8

3 – 0 – 3

INOV 542 Stratejik Planlama

8

3 – 0 – 3

INOV 543 Stratejik Pazarlama Yönetimi

8

3 – 0 – 3

INOV 544 Profesyonel İletişim Yöntemleri

8

3 – 0 – 3

INOV 545 Kurumsal Karar Verme

8

3 – 0 – 3

INOV 546 İleri Mühendislik Ekonomisi

8

3 – 0 – 3

INOV 547 E.R.P ve E-İşletmeler

8

3 – 0 – 3

INOV 548 İleri Operasyon Yönetimi

8

3 – 0 – 3

INOV 549 Toplam Kalite Yönetim ve Süreç Yönetimi

8

3 – 0 – 3

INOV 550 İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi

8

3 – 0 – 3

INOV 551 Lojistik, Sevkiyat ve Depo Yönetimi

8

3 – 0 – 3