2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ BAŞVURU TAKVİMİ ve BAŞVURU KOŞULLARI

Yaşar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programlarına 2018-2019  Güz Yarıyılı için aşağıdaki takvim ve başvuru koşulları uyarınca öğrenci kabulü ve kaydı gerçekleştirilecektir.

1.BAŞVURU DÖNEMİ:

BAŞVURU TARİHLERİ: 14 MAYIS – 14 HAZİRAN 2018

YABANCI DİL SINAVI İMKANI (Yabancı dil belgesi eksik olanlar için): 12 HAZİRAN 2018

MÜLAKAT: 19-20 HAZİRAN 2018

ENSTİTÜ WEB SAYFASINDA SONUÇLARIN İLANI: 22 HAZİRAN 2018

KAYIT *: 02-04 TEMMUZ 2018​

2.BAŞVURU DÖNEMİ:

BAŞVURU TARİHLERİ: 09 TEMMUZ – 07 EYLÜL 2018

MÜLAKAT: 11 -12 EYLÜL 2018

ENSTİTÜ WEB SAYFASINDA SONUÇLARIN İLANI: 14 EYLÜL 2018

YABANCI DİL SINAVI İMKANLARI (Yabancı dil belgesi eksik olanlar için): 10 Ağustos 2018 (Yazılı ve Sözlü), 17 EYLÜL (Yazılı) ve 18 EYLÜL (Sözlü) 2018

KAYIT: 19-21 EYLÜL 2018

 Başvuru koşullarına uyan adayların aşağıda yer alan belgeleri, https://obs.yasar.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx adresindeki online başvuru platformuna yükleyerek başvurularını gerçekleştirmeleri gerekir. Başvuru koşulları için tıklayınız.

 Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

  1. Başvuru formu
  2. Not belgesi (Transkript)
  3. ALES belgesi (Tezli y. lisans ve doktora programları için gereklidir.)
  4. Yabancı dil belgesia
  5. Referans mektubub (Formu indirmek için tıklayınız)
  6. Niyet mektubuib
  7. Özgeçmiş (CV)b

a Başvuru koşullarında belirtilen düzeyde yabancı dil bilgisini gösteren YDS, YÖKDİL veya ÖSYM tarafından belirtilen eşdeğerine ilişkin belge sağlanmalıdır. Yaşar Üniversitesi (YÜ) Yabancı Diller Yüksek Okulu veya diğer bir Yüksek Öğretim Kurumlarının Yabancı Diller Yüksek Okulu’nun akredite olmuş İngilizce Hazırlık Sınıfları Muafiyet Sınavından yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan lisans programları için aranan düzeyde bir başarı notu alan adaylar, mezuniyetlerini izleyen 3 yıl içerisinde bir yüksek lisans programına başvurdukları durumda muaf tutulurlar. Bu öğrenciler, mezun oldukları Kurumdan durumlarını gösterir bir belge sağlamalıdırlar.

b Mülakat sırasında anabilim/anasanat dalı başvuru değerlendirme komisyonuna iletilmelidir. Başvuru koşullarında belirtilen portfolyo ve benzeri diğer belgeler de mülakat sırasında anabilim/anasanat dalı başvuru değerlendirme komisyonuna sunulmalıdır.

Kontenjanlar, Burslar, Protokoller ve Ücret Bilgileri:

Üniversitemizce akdedilen protokoller kapsamında eğitim ücreti indiriminden yararlanmak isteyen adayların gerekli evrakları (kurum kimliği, kurumda çalıştıklarını gösterir belgeyi, oda/dernek üyeliğini gösterir belge vb.) kesin kayıt sırasında getirmeleri gerekmektedir. 2017-2018 Eğitim-Öğretim Güz Dönemi Lisansüstü Ücretleri ile ilgili bilgiler Fen Bilimleri Enstitüsü web sayfasında “ücretler” sekmesinde bulunmaktadır. 2017-2018 Güz Dönemi kayıtlarında geçerli olan protokoller FBE web sitesinde “protokoller” sekmesinde , kontenjanlar ve burslar ile ilgili bilgiler ise “kontenjanlar ve burslar” sekmesinde bulunmaktadır.

* Programlara kabul edilen ve kaydını yaptıran öğrenciler kayıt durumlarını belirtir bir yazıyı kurum içi ve dışı kullanılmak üzere Enstitü Müdürlüğü’nden temin edebilirler. Öğrenci İşleri Bilgi Sisteminde hazırlanacak öğrenci belgeleri 6 Ağustos 2018 tarihinden itibaren sağlanacaktır.