FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-2018 ÇALIŞMA TAKVİMİ (ÖNEMLİ TARİHLER)

T. C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-2018 ÇALIŞMA TAKVİMİ
ADAY ÖĞRENCİLER TARİH KAYITLI ÖĞRENCİLER
GÜZ DÖNEMİ İÇİN 1. BAŞVURU
BAŞVURU 15 MAYIS-16 HAZİRAN 2017
YABANCI DİL SINAVI (FLAT)* 6 HAZİRAN 2017
YABANCI DİL SINAV SONUÇLARININ ENSTİTÜLERE TESLİMİ 9 HAZİRAN 2017
MÜLAKAT 19-21 HAZİRAN 2017
MÜLAKAT SONUÇLARININ KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLER İÇİN DANIŞMAN ATAMASI İLE BİRLİKTE ENSTİTÜYE TESLİMİ  

22 HAZİRAN 2017

ENSTİTÜ TARAFINDAN SONUÇLARIN İLANI 23 HAZİRAN 2017
GÜZ DÖNEMİ 1. BAŞVURU KESİN KAYIT 31 TEMMUZ-2 AĞUSTOS 2017
GÜZ DÖNEMİ İÇİN 2. BAŞVURU

(ÖZEL ÖĞRENCİ VE YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI DAHİL)

 

GÜZ DÖNEMİ

BAŞVURU 5 TEMMUZ-21 AĞUSTOS 2017
YABANCI DİL SINAVI (FLAT)* 22 AĞUSTOS 2017
YABANCI DİL SINAV SONUÇLARININ ENSTİTÜLERE TESLİMİ 25 AĞUSTOS 2017
MÜLAKAT 5-7 EYLÜL 2017
MÜLAKAT SONUÇLARININ KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLER İÇİN DANIŞMAN ATAMASI İLE BİRLİKTE ENSTİTÜYE TESLİMİ 8 EYLÜL 2017
ENSTİTÜ TARAFINDAN SONUÇLARIN İLANI 11 EYLÜL 2017
REKTÖRLÜK TARAFINDAN DUYURULACAK EĞİTİM ÜCRETİ ÖDEMESİ
GÜZ DÖNEMİ 2. BAŞVURU KESİN KAYIT 11-15 EYLÜL 2017
13-15 EYLÜL 2017 DERS KAYITLARI
18 EYLÜL 2017 DERSLERİN BAŞLAMASI
18-26 EYLÜL 2017 DERS EKLEME-ÇIKARMA
BAHAR DÖNEMİ İÇİN BAŞVURU

(ÖZEL ÖĞRENCİ VE YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI DAHİL)

BAŞVURU 13 KASIM 2017-12 OCAK 2018
22 ARALIK 2017 DERSLERİN SONA ERMESİ ve TEZLERİN ENSTİTÜ’YE TESLİMİ İÇİN SON TARİH
25 ARALIK 2017-6 OCAK 2018 DÖNEM SONU SINAVLARI
 

29 ARALIK 2017

TEZ İZLEME KOMİTESİ TOPLANTI SONUÇLARININ ENSTİTÜ’YE TESLİMİ İÇİN SON TARİH**
 

10 OCAK 2018

DERS NOT GİRİŞLERİ; YETERLİK** VE TEZ SAVUNMA SINAVI SONUÇLARININ*** ENSTİTÜ’YE TESLİMİ İÇİN SON TARİH
YABANCI DİL SINAVI (FLAT)* 16 OCAK 2018
YABANCI DİL SINAV SONUÇLARININ ENSTİTÜLERE TESLİMİ 19 OCAK 2018
MÜLAKAT 22-23 OCAK 2018
BAHAR DÖNEMİ
REKTÖRLÜK TARAFINDAN DUYURULACAK EĞİTİM ÜCRETİ ÖDEMESİ
MÜLAKAT SONUÇLARININ KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLER İÇİN DANIŞMAN ATAMASI İLE BİRLİKTE ENSTİTÜYE TESLİMİ VE SONUÇLARIN ENSTİTÜ TARAFINDAN İLANI 24 OCAK 2018
BAHAR DÖNEMİ KESİN KAYIT 24-26 OCAK 2018 DERS KAYITLARI
29 OCAK 2018 DERSLERİN BAŞLAMASI
29 OCAK-6 ŞUBAT 2018 DERS EKLEME-ÇIKARMA
8 MAYIS (SALI) 2018 DERSLERİN SONA ERMESİ ve TEZLERİN ENSTİTÜ’YE TESLİMİ İÇİN SON TARİH
9-22 MAYIS 2018 DÖNEM SONU SINAVLARI
 

 

28 MAYIS 2018

DERS NOT GİRİŞLERİ; TEZ İZLEME KOMİTESİ TOPLANTI SONUÇLARININ** VE TEZ SAVUNMA SINAVI SONUÇLARININ*** (BAHAR DÖNEMİ MEZUNİYETİ İÇİN) ENSTİTÜ’YE TESLİMİ İÇİN SON TARİH
 

29 AĞUSTOS 2018

YETERLİK** VE TEZ SAVUNMA SINAVI SONUÇLARININ*** (2017-2018 AKADEMİK YILI MEZUNİYETİ İÇİN) ENSTİTÜ’YE TESLİMİ İÇİN SON TARİH

* Programların başvuru koşullarında belirtilen düzeyde yabancı dil bilgisini gösteren YDS veya ÖSYM tarafından belirtilen eşdeğerine ilişkin belge sağlanmalıdır. Yaşar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu İngilizce Hazırlık Sınıfları Muafiyet Sınavından (FLAT) veya diğer bir Yüksek Öğretim Kurumunun Yabancı Diller Yüksek Okulu’nun akredite olmuş İngilizce Hazırlık Sınıfları Muafiyet Sınavından yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan lisans programları için aranan düzeyde bir başarı notu alan adaylar, mezuniyetlerini izleyen 3 yıl içerisinde bir yüksek lisans programına başvurdukları durumda muaf tutulurlar.

** Kayıtlı olduğu Doktora programının ders aşamasını bitiren öğrenci, Yeterlik Sınavında “Başarılı” olana kadar Güz ve Bahar akademik dönemlerde “Yönlendirilmiş Araştırma/Guided Research” dersine kaydolur. Yeterlik Sınavında “Başarılı” olan öğrenci sınav tarihinden sonraki tüm akademik dönemlerde Tez Dersine kaydolur. Yeterlik sınavından sonra Tez Önerisi de “Başarılı” bulunan öğrencinin Tez Dersi notu, ilgili dönemdeki Tez İzleme Komitesi Toplantı Sonucudur (P veya NP).

*** Tezli lisansüstü programlarının Tez Sınavı, tez kopyalarının sınav başvuru ve jüri öneri formuyla birlikte anabilim dalı başkanlığınca enstitüye tesliminden itibaren en erken 15 gün sonra olması şartıyla 40 gün içerisinde yapılır.