FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2018-2019 ÇALIŞMA TAKVİMİ (ÖNEMLİ TARİHLER)

T. C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2018-2019 ÇALIŞMA TAKVİMİ
ADAY ÖĞRENCİLER TARİH KAYITLI ÖĞRENCİLER
     
GÜZ DÖNEMİ İÇİN 1. BAŞVURU
BAŞVURU 14 MAYIS-14 HAZİRAN 2018
BAŞVURU, KONTENJAN ve DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ ile MÜLAKAT BİLGİLERİNİN ANABİLİM DALLARINA İLETİLEREK MÜLAKAT YERİ ve SAATİ İLE JÜRİ ÜYELERİNİN (1. ve 2. başvuru için) İSTENMESİ; DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ İSTENMESİ; 1 HAZİRAN 2018
YABANCI DİL SINAVI (FLAT)* 12 HAZİRAN 2018
YABANCI DİL SINAV SONUÇLARININ ENSTİTÜLERE TESLİMİ 15 HAZİRAN 2018
MÜLAKAT 19-20 HAZİRAN 2018
MÜLAKAT SONUÇLARININ KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLER İÇİN DANIŞMAN ATAMASI İLE BİRLİKTE ENSTİTÜYE TESLİMİ 21 HAZİRAN 2018
ENSTİTÜ TARAFINDAN SONUÇLARIN İLANI 22 HAZİRAN 2018
GÜZ DÖNEMİ 1. BAŞVURU KAYIT 2-4 TEMMUZ 2018
GÜZ DÖNEMİ İÇİN 2. BAŞVURU

(ÖZEL ÖĞRENCİ VE YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI DAHİL)

GÜZ DÖNEMİ
BAŞVURU 9 TEMMUZ – 7 EYLÜL 2018
YABANCI DİL SINAVI (FLAT)* 10 AĞUSTOS 2018
BAŞVURU, KONTENJAN ve DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ ile MÜLAKAT BİLGİLERİNİN ANABİLİM DALLARINA İLETİLEREK DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ İSTENMESİ 27 AĞUSTOS 2018
MÜLAKAT 11-12 EYLÜL 2018
MÜLAKAT SONUÇLARININ KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLER İÇİN DANIŞMAN ATAMASI İLE BİRLİKTE ENSTİTÜYE TESLİMİ 13 EYLÜL 2018
2018-2019 BAHAR BAŞVURULARI İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI ve KONTENJAN BİLGİLERİNİN ANABİLİM DALLARINDAN İSTENMESİ 14 EYLÜL 2018
ENSTİTÜ TARAFINDAN SONUÇLARIN İLANI 14 EYLÜL 2018
10-21 EYLÜL 2018 EĞİTİM ÜCRETİ ÖDEMESİ
YABANCI DİL SINAVI (FLAT)* 17-18 EYLÜL 2018
YABANCI DİL SINAV SONUÇLARININ ENSTİTÜLERE TESLİMİ 19 EYLÜL 2018
GÜZ DÖNEMİ 2. BAŞVURU KAYIT 19-21 EYLÜL 2018
19-21 EYLÜL 2018 DERS KAYITLARI
24 EYLÜL 2018 DERSLERİN BAŞLAMASI
24 EYLÜL-03 EKİM 2018 DERS EKLEME-ÇIKARMA
BAHAR DÖNEMİ İÇİN BAŞVURU

(ÖZEL ÖĞRENCİ VE YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI DÂHİL)

BAŞVURU 12 KASIM 2018-18 OCAK 2019
BAŞVURU, KONTENJAN ve DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ ile MÜLAKAT BİLGİLERİNİN ANABİLİM DALLARINA İLETİLEREK MÜLAKAT YERİ ve SAATİ İLE JÜRİ ÜYELERİNİN İSTENMESİ; DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ İSTENMESİ 28 ARALIK 2018
31 ARALIK (Pazartesi) 2018 DERSLERİN SONA ERMESİ; TEZ İZLEME KOMİTESİ TOPLANTI SONUÇLARININ ve TEZLERİN ENSTİTÜ’YE TESLİMİ İÇİN SON TARİH
07-18 OCAK 2019 DÖNEM SONU SINAVLARI
YABANCI DİL SINAVI (FLAT)* 22 OCAK 2019
23 OCAK 2019 DERS NOT GİRİŞLERİ; TEZ SAVUNMA SINAVI SONUÇLARININ*** ENSTİTÜ’YE TESLİMİ İÇİN SON TARİH
24-29 OCAK 2019 DOKTORA YETERLİK SINAVLARI** ve SONUÇLARIN TESLİMİ
MÜLAKAT 23-24 OCAK 2019
BAHAR DÖNEMİ
YABANCI DİL SINAV SONUÇLARININ ENSTİTÜLERE TESLİMİ; MÜLAKAT SONUÇLARININ KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLER İÇİN DANIŞMAN ATAMASI İLE BİRLİKTE ENSTİTÜYE TESLİMİ 25 OCAK 2019
2019-2020 GÜZ DÖNEMİ BAŞVURULARI İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI ve KONTENJAN BİLGİLERİNİN ANABİLİM DALLARINDAN İSTENMESİ 28 OCAK 2019
ENSTİTÜ TARAFINDAN SONUÇLARIN İLANI 28 OCAK 2019
29 OCAK-3 ŞUBAT 2019 EĞİTİM ÜCRETİ ÖDEMESİ
BAHAR DÖNEMİ KAYIT 30-31 OCAK-1 ŞUBAT 2019 DERS KAYITLARI
4 ŞUBAT 2019 DERSLERİN BAŞLAMASI
4-13 ŞUBAT 2019 DERS EKLEME-ÇIKARMA
14 MAYIS (SALI) 2019 DERSLERİN SONA ERMESİ ve TEZLERİN ENSTİTÜ’YE TESLİMİ İÇİN SON TARİH
20-31 MAYIS 2019 DÖNEM SONU SINAVLARI
11 HAZİRAN 2019 DERS NOT GİRİŞLERİ; TEZ İZLEME KOMİTESİ TOPLANTI SONUÇLARININ** VE TEZ SAVUNMA SINAVI SONUÇLARININ*** (BAHAR DÖNEMİ MEZUNİYETİ İÇİN) ENSTİTÜ’YE TESLİMİ İÇİN SON TARİH
14 HAZİRAN – 29 AĞUSTOS 2019 DOKTORA YETERLİK SINAVLARI** ve SONUÇLARIN TESLİMİ
29 AĞUSTOS 2019 TEZ SAVUNMA SINAVI SONUÇLARININ*** (2018-2019 AKADEMİK YILI MEZUNİYETİ İÇİN)  ENSTİTÜ’YE TESLİMİ İÇİN SON TARİH

 

 

* Programların başvuru koşullarında belirtilen düzeyde yabancı dil bilgisini gösteren YDS veya ÖSYM tarafından belirtilen eşdeğerine ilişkin belge sağlanmalıdır. Yaşar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu İngilizce Hazırlık Sınıfları Muafiyet Sınavından (FLAT) veya diğer bir Yüksek Öğretim Kurumunun Yabancı Diller Yüksek Okulu’nun akredite olmuş İngilizce Hazırlık Sınıfları Muafiyet Sınavından yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan lisans programları için aranan düzeyde bir başarı notu alan adaylar, mezuniyetlerini izleyen 3 yıl içerisinde bir yüksek lisans programına başvurdukları durumda muaf tutulurlar.

 

** Kayıtlı olduğu Doktora programının ders aşamasını bitiren öğrenci, Yeterlik Sınavına takvimde belirtilen zaman aralıklarında (yarıyıl aralarında) girebilir.  Derslerini bitirdikten sonraki ilk yarıyıl arasında sınava girmeyen veya girip başarısız olan öğrenciler, bir sonraki yarıyılda “Guided Research-I” dersine kaydolur (Sınavda başarılı olan öğrenciler izleyen yarıyıl başında Tez Dersine kaydolur). Yarıyıl sonunda öğrencisinin Yeterlik Sınavına girecek olgunlukta olduğunu düşünen danışman “Guided Research-I” dersine “S” notu verir ve öğrenci yarıyıl arasında sınava girer. Sınavda başarılı olan öğrenci izleyen yarıyıl başında Tez Dersine kaydolur. Sınavda başarısız olan öğrenciler ise “Guided Research-II” dersine kaydolur ve bu öğrenciler için aynı süreç “Guided Research-II” dersi için işletilir. Danışmanın “Guided Research-I” dersine “U” verdiği öğrenciler ise yarıyıl arasında Yeterlik Sınavına giremez ve bir sonraki yarıyılda tekrar “Guided Research-I” dersine kaydolur.

 

Yeterlik sınavından sonra Tez Önerisi de “Başarılı” bulunan öğrencinin Tez Dersi notu, ilgili dönemdeki Tez İzleme Komitesi Toplantı Sonucudur (P veya NP).

 

*** Tezli lisansüstü programlarının Tez Sınavı, tez kopyalarının sınav başvuru ve jüri öneri formuyla birlikte anabilim dalı başkanlığınca enstitüye tesliminden itibaren en erken 15 gün sonra olması şartıyla 40 gün içerisinde yapılır.