FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2019-2020 ÇALIŞMA TAKVİMİ (ÖNEMLİ TARİHLER)

T. C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2019-2020 ÇALIŞMA TAKVİMİ
ADAY ÖĞRENCİLER TARİH KAYITLI ÖĞRENCİLER
     
GÜZ DÖNEMİ İÇİN 1. BAŞVURU
BAŞVURU 15 NİSAN-11 HAZİRAN 2019
YABANCI DİL SINAVI (FLAT)* 12 HAZİRAN 2019
Sabah Yazılı, öğleden sonra sözlü oturum şeklinde gerçekleştirilecek.
MÜLAKAT 17-18 HAZİRAN 2019
ENSTİTÜ TARAFINDAN SONUÇLARIN İLANI 21 HAZİRAN 2019
GÜZ DÖNEMİ 1. BAŞVURU KAYIT 1-3 TEMMUZ 2019
GÜZ DÖNEMİ İÇİN 2. BAŞVURU

(ÖZEL ÖĞRENCİ VE YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI DAHİL)

GÜZ DÖNEMİ
BAŞVURU 8 TEMMUZ  – 29 AĞUSTOS (2019
YABANCI DİL SINAVI (FLAT)* 29 AĞUSTOS 2019 (YAZ OKULU FLAT TARİHİ)
MÜLAKAT 3-4 EYLÜL 2019
ENSTİTÜ TARAFINDAN SONUÇLARIN İLANI 6 EYLÜL 2019
02-13 EYLÜL 2019 EĞİTİM ÜCRETİ ÖDEMESİ
YABANCI DİL SINAVI (FLAT)* 09-10 EYLÜL 2019
GÜZ DÖNEMİ 2. BAŞVURU KAYIT 11-13 EYLÜL 2019
11-13 EYLÜL 2019 DERS KAYITLARI
16 EYLÜL 2019 DERSLERİN BAŞLAMASI
16-25 EYLÜL 2019 DERS EKLEME-ÇIKARMA
BAHAR DÖNEMİ İÇİN BAŞVURU

(ÖZEL ÖĞRENCİ VE YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI DÂHİL)

BAŞVURU 11 KASIM 2019-20 OCAK 2020
24 ARALIK (Perşembe) 2019 DERSLERİN SONA ERMESİ; TEZ İZLEME KOMİTESİ TOPLANTI SONUÇLARININ ve TEZLERİN ENSTİTÜ’YE TESLİMİ İÇİN SON TARİH
02-15 OCAK 2020 DÖNEM SONU SINAVLARI
YABANCI DİL SINAVI (FLAT)* 21-22 OCAK 2020
20 OCAK 2020 DERS NOT GİRİŞLERİ; TEZ SAVUNMA SINAVI SONUÇLARININ*** ENSTİTÜ’YE TESLİMİ İÇİN SON TARİH
20-24 OCAK 2020 DOKTORA YETERLİK SINAVLARI** ve SONUÇLARIN TESLİMİ
MÜLAKAT 23 OCAK 2020
BAHAR DÖNEMİ
ENSTİTÜ TARAFINDAN SONUÇLARIN İLANI 27 OCAK 2020
28 OCAK-3 ŞUBAT 2020 EĞİTİM ÜCRETİ ÖDEMESİ
BAHAR DÖNEMİ KAYIT 29-31 OCAK 2020 DERS KAYITLARI
3 ŞUBAT 2020 DERSLERİN BAŞLAMASI
3-12 ŞUBAT 2020 DERS EKLEME-ÇIKARMA
12 MAYIS (SALI) 2020

11 Mayıs 2020 günü 23 Nisan 2020 programı, 12 Mayıs 2020 günü ise 1 Mayıs 2020 programı uygulanır.

DERSLERİN SONA ERMESİ ve TEZLERİN ENSTİTÜ’YE TESLİMİ İÇİN SON TARİH
18 MAYIS-3 HAZİRAN 2020 DÖNEM SONU SINAVLARI
8 HAZİRAN 2020 DERS NOT GİRİŞLERİ; TEZ İZLEME KOMİTESİ TOPLANTI SONUÇLARININ** VE TEZ SAVUNMA SINAVI SONUÇLARININ*** (BAHAR DÖNEMİ MEZUNİYETİ İÇİN) ENSTİTÜ’YE TESLİMİ İÇİN SON TARİH
8 HAZİRAN – 27 AĞUSTOS 2020 DOKTORA YETERLİK SINAVLARI** ve SONUÇLARIN TESLİMİ
27 AĞUSTOS 2020 TEZ SAVUNMA SINAVI SONUÇLARININ*** (2019-2020 AKADEMİK YILI MEZUNİYETİ İÇİN)  ENSTİTÜ’YE TESLİMİ İÇİN SON TARİH

 

* Programların başvuru koşullarında belirtilen düzeyde yabancı dil bilgisini gösteren YDS veya ÖSYM tarafından belirtilen eşdeğerine ilişkin belge sağlanmalıdır. Yaşar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu İngilizce Hazırlık Sınıfları Muafiyet Sınavından (FLAT) veya diğer bir Yüksek Öğretim Kurumunun Yabancı Diller Yüksek Okulu’nun akredite olmuş İngilizce Hazırlık Sınıfları Muafiyet Sınavından yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan lisans programları için aranan düzeyde bir başarı notu alan adaylar, mezuniyetlerini izleyen 3 yıl içerisinde bir yüksek lisans programına başvurdukları durumda muaf tutulurlar.

** Kayıtlı olduğu Doktora programının ders aşamasını bitiren öğrenci, Yeterlik Sınavına takvimde belirtilen zaman aralıklarında (yarıyıl aralarında) girebilir.  Derslerini bitirdikten sonraki ilk yarıyıl arasında sınava girmeyen veya girip başarısız olan öğrenciler, bir sonraki yarıyılda “Guided Research-I” dersine kaydolur (Sınavda başarılı olan öğrenciler izleyen yarıyıl başında Tez Dersine kaydolur). Yarıyıl sonunda öğrencisinin Yeterlik Sınavına girecek olgunlukta olduğunu düşünen danışman “Guided Research-I” dersine “S” notu verir ve öğrenci yarıyıl arasında sınava girer. Sınavda başarılı olan öğrenci izleyen yarıyıl başında Tez Dersine kaydolur. Sınavda başarısız olan öğrenciler ise “Guided Research-II” dersine kaydolur ve bu öğrenciler için aynı süreç “Guided Research-II” dersi için işletilir. Danışmanın “Guided Research-I” dersine “U” verdiği öğrenciler ise yarıyıl arasında Yeterlik Sınavına giremez ve bir sonraki yarıyılda tekrar “Guided Research-I” dersine kaydolur.

Yeterlik sınavından sonra Tez Önerisi de “Başarılı” bulunan öğrencinin Tez Dersi notu, ilgili dönemdeki Tez İzleme Komitesi Toplantı Sonucudur (P veya NP).

*** Tezli lisansüstü programlarının Tez Sınavı, tez kopyalarının sınav başvuru ve jüri öneri formuyla birlikte anabilim dalı başkanlığınca enstitüye tesliminden itibaren en erken 15 gün sonra olması şartıyla 40 gün içerisinde yapılır.