Lisansüstü programlara başvuran adayların aşağıdaki formu mülakat sınavına gelirken doldurup teslim etmeleri gerekmektedir.

YAŞAR UNIVERSITY

Graduate School of Natural and Applied Sciences

Graduate Students Thesis Preference Form

 

Applicant’s Name Surname Program Preferred Advisor Preferred Thesis Subject
    1. 1.
  2. 2.
  3. 3.