MİMARLIK YÜKSEK LİSANS

 Programın Kapsamı

Mimarlık yüksek lisans programında mimarlık ve ilgili disiplinlerde lisans düzeyinde eğitim almış olan mezunların seçtikleri bir alanda uzmanlaşması amaçlanır.  Program uygulamalı ve kuramsal dersler aracılığıyla bilginin sadece transferine değil üretimine de odaklanan bir yapıya sahiptir.  Öğrencilerin çağdaş teknolojilerin sunduğu olanakları kullanarak, toplumsal gereksinimlerin farkındalığına ve karşılanmasına yönelik bireysel ve kolektif araştırma projelerinde yer almaları beklenir. Araştırmaların disiplinler arası ve uluslararası nitelikte olması desteklenir.

Programın Yapısı

Program öğrencilerin kabullerini takiben seçmeleri gereken iki ana uzmanlık alanında yapılanmıştır.

  1. Bilişim, Enerji ve Sürdürülebilirlik

Bu alan ileri hesaplamalı tasarım yöntemlerine ve performans odaklı tasarıma odaklanır.  Öğrencilerin sürdürülebilirlik, yapı performans değerlendirmeleri, yüzen kentler ve yapılarda enerji kullanımı gibi alanlarda uzmanlaşmaları beklenir.

  1. Mekân ve [Dijital] Kültür

Bu alan mimarlığın kuramsal temelini dijital araştırma ve sunum yöntemleriyle birleştirmeyi amaçlar.  Öğrencilerin çağdaş mimarlık kuramlarının farkındalığıyla kentsel dönüşüm ve mekânsal pratiklere odaklanan alanlarda uzmanlaşmaları beklenir.

Mimarlık yüksek lisans öğrencilerinin seçtikleri alanla ilgili sunulan tasarım stüdyoları ve kuramsal dersleri tamamladıktan sonra, seçtikleri özgün bir konuda bilimsel araştırmaya dayanan bir yüksek lisans tezi üretmeleri beklenir.

  1. Mimarlıkta Restorasyon, Müdahale, Dönüşüm ve Modifikasyon

Bu alan tarihi çevrede restorasyon, müdahale, dönüşüm ve modifikasyon konularını kapsamaktadır. Yüksek lisans programı boyunca, tarihi çevre ve binaların korunması için elzem olan teknikler öğretilmektedir. Müfredat, öğrencilerin mimar restoratör olabilmeleri için gerekli yetenekler ile donatılmasını sağlamaktadır.

 

Anabilim Dalı Başkanı

Doç.Dr. Başak KUNDAKCI KOYUNBABA

 

Akademik Kadro:

Prof. Dr. İ. Sevil SARIYILDIZ/Dean

Prof. Dr. Gülsüm BAYDAR

Prof. Dr. Tayfun TANER

Assoc.Prof. Dr. Başak KUNDAKCI KOYUNBABA/ Head of the Department

Assist. Prof. Dr. Ahenk YILMAZ

Assist. Prof. Dr. Ebru ALAKAVUK

Assist. Prof. Dr. Eray BOZKURT

Assist. Prof. Dr. Feray MADEN

Assist. Prof. Dr. Kıvanç KILINÇ

Assist. Prof.  Dr. Seçkin KUTUCU

Assist. Prof. Dr. Şebnem YÜCEL

Lec. Dr. Onur DURSUN

Lec. Ioannis CHATZIKONSTANTINOU