Lisansüstü Programlarla İlgili Yönetmelikler, Yönergeler ve Uygulama Esasları